do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniach 18 - 19 października br. na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „PAŹDZIERNIK 2022”, którego głównym założeniem było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

Istotą ćwiczenia była weryfikacja przyjętych i funkcjonujących procedur współdziałania organów samorządowych i sił układu pozamilitarnego podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W ćwiczeniu zostały zaangażowane organy kierowania obronnością na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, w tym Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Stały Dyżur Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa.

We współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ciechanowie została przeprowadzona Akcja Kurierska Administracji Publicznej w celu doręczenia wytypowanym żołnierzom zamieszkującym w Nowym Mieście kart powołania w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Ćwiczący otrzymali do realizacji zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej i zagrożeniami czasu wojny, m.in. udzielenie wsparcia przemieszczającym się wojskom sojuszniczym czy też przygotowanie obiektów do przyjęcia ewakuowanej ludności z rejonów przygranicznych. Przećwiczono również sytuację pozbawienia części gminy prądu elektrycznego oraz uszkodzenia ujęć wody.

W bezpośrednią realizację zadań wynikających z założeń do ćwiczenia zaangażowanych było 20 osób.

Realizacją zadań obronnych i całokształtem działań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto kierował osobiście Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto ze Stanowiska Kierowania.

 

Opracował:

Juliusz Wardzyński, główny specjalista ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego 

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service