do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zaprasza do udziału w projekcie "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim ( IV)"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY w PŁOŃSKU

zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Aktywizacja osób w wieku

30 lat i więcej pozostających bez pracy

w powiecie płońskim ( IV)”

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa  osób bezrobotnych przez PUP
 i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i  więcej należących do grup defaworyzowanych  pozostających bez pracy w powiecie płońskim.

Okres realizacji projektu : 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych
w urzędzie jako bezrobotne będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwanych grupami defaworyzowanymi, tj.

 

✓ osób w wieku 50 lat i więcej,

✓ osób z niepełnosprawnościami,

✓ osób długotrwale bezrobotnych,

✓ osób o niskich kwalifikacjach,

✓ kobiet

 

Formy wsparcia przewidziane w  projekcie:

✓ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

✓ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

✓ Szkolenia

✓ Prace interwencyjne

✓ Staże

 

 

Dokładne informacje na temat projektu można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku,

ul. Wolności 12, tel. 023 662 37 56

plonsk.praca.gov.pl

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service