do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których  zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto,” w dniu 16 maja 2024 r. została podpisana  kolejna umowa  z przedsiębiorcą.

Wykonawcą w/w zadania wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.,  ul. Mickiewicza 4,  09-100 Płońsk, które od dnia 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. będzie  świadczyło usługę.

Odbiór odpadów realizowany zgodnie z harmonogramem.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA I DOTYCZY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY.

 

Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty.

 

SEGREGACJA ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW = MNIEJSZA OPŁATA
ZA ODPADY

 

MNIEJ ODPADÓW = MNIEJSZE KOSZTY OPŁATY ZA ODPADY

 

Informujemy, że nie ulega zmianie stawka opłaty i terminy dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, czyli bez wezwania w terminie do 15 dnia  każdego miesiąca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana:

  • w ilości osób zamieszkujących na nieruchomości (narodziny dziecka lub zgon osoby, zamieszkanie na nieruchomości nowej osoby);
  • miejsca  zamieszkania;
  • właściciela nieruchomości.

 

 

Nowe Miasto, 17 maja  2024

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service