do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, do których po uprzednim kontakcie telefonicznym można oddać przedmiotowe odpady.

 
 
 
 
Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy
1. 

Adamex

Leszno 65

06-300 Przasnysz

Folie rolnicze, folie pochodzenia ogrodowego, folie po sianokiszonkach, worki jutowe, Big Bagi, sznurki

885 173 717

 510 955 990 
2.  FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek 

Henrysin 3

05-170 Zakroczym 

 Folie rolnicze, sznurki 604648463 
3.   Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja Odzysku

ul. Postępu 14 B

02-676 Warszawa
 Opony rolnicze

22 334 24 03

22 334 24 04 
4.   

SOBO-TRANS-SPED Włodzimierz Sołtysiak

 ul. Moniuszki 28a

05-220 Zielonka

 Opony rolnicze 602 368 270   22 781 82 93 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

listopad 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service