do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2020.

Dokument zawiera przejrzyste informacje o kierunkach i działaniach Gminy Nowe Miasto, osiąganych rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych związanych z ich realizacją. Dane przedstawione są w układzie różnych dziedzin zarządzania z uwzględnieniem realizacji strategii, polityk i programów.

Rok 2020 był szczególnie trudny. Transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 i rosnąca liczba zachorowań spowodowała wprowadzenie ograniczeń wielu gałęzi polskiej gospodarki. Również samorząd Gminy Nowe Miasto był zmuszony do reorganizacji działań w celu minimalizacji negatywnych skutków epidemii. Przedłożony Państwu Raport stanowi więc podsumowanie wieloletniego rozwoju naszej Gminy i swoistą fotografię z okresu pandemii.

Mam nadzieję, że Raport będzie stanowił dla Państwa kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły oraz podstawę do obiektywnej, opartej na faktach oceny jej funkcjonowania, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej ,,Małej Ojczyzny” w świetle zachodzących zmian.

                                                      

                                                                          Z POWAŻANIEM

 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe Miasto, 31 maja 2021 roku

Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2020 dostępny:

  • w Urzędzie Gminy ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto w godzinach pracy urzędu – forma papierowa,
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service