do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2021.

Dokument zawiera przejrzyste informacje o kierunkach i działaniach Gminy Nowe Miasto, osiąganych rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych związanych z ich realizacją. Dane przedstawione są w układzie różnych dziedzin zarządzania z uwzględnieniem realizacji strategii, polityk i programów.

Mam nadzieję, że Raport będzie stanowił dla Państwa kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły oraz podstawę do obiektywnej, opartej na faktach oceny jej funkcjonowania, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Wspólnoty w świetle zachodzących zmian.

 

                                                                        Z poważaniem

 
 
 
 
 
 
 
 

Nowe Miasto, 31 maja 2022 roku

Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2021 dostępny:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto w godzinach pracy urzędu – forma papierowa,
  • BIP Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto www.bipnowemiasto.pl w zakładce RAPORT O STANIE GMINY,
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy www.ugnowemiasto.pl w Aktualnościach.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service