do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), przedkładam Państwu Raport o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto w roku 2022.

Dokument stanowi gruntowne i sumaryczne źródło wiedzy o samorządzie Miasta i Gminy oraz podjętych działaniach.  Przybliża  realizowane zadania oraz zmiany zachodzące w różnych sferach i obszarach ważnych dla mieszkańców. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Nowe Miasto i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju.

Mam nadzieję, że Raport będzie stanowił dla Państwa kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły oraz podstawę do obiektywnej, opartej na faktach oceny jej funkcjonowania, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Wspólnoty w świetle zachodzących zmian.

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                         BURMISTRZ

                                                               Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 

Nowe Miasto, 31 maja 2023 roku

Raport o stanie Miasta i Gminy Nowe Miasto w roku 2022 dostępny:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto w godzinach pracy urzędu – forma papierowa,
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service