do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto i Gmina Nowe Miasto uzyskała dofinansowanie
z programu "Cyfrowa Gmina"

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

 

Miasto i Gmina Nowe Miasto uzyskała dofinansowanie w wysokości 139 950,00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Nowe Miasto jest rozwój cyfrowy urzędu, którego efektem będzie zaspokojenie potrzeb mieszańców i podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji usług publicznych.

 

Więcej informacji na stronie projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opracowanie:

Referat organizacyjny i oświaty

26 kwietnia 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service