do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlicz PIT w mieście i gminie Nowe Miasto
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował projekt „Wspieraj lokalnie” we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj REKRUTACJA 2020/2021

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 
 
 
 

Podstwa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

 
 
 
 

Podaje się do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
 
 
 

Podaje się do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2020/2021.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowowej prowadzonej przez Gminę Nowe Miasto, zamieszkałych poza jej obwodem.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service