do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

 
 
 
 

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 
 
 
 

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA NOWE MIASTO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DATA

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚCI RODZICA

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

26 lutego 2024 roku

05 marca 2024 roku

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne

11 marca 2024 roku

22 marca 2024 roku

do godz. 1600

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca 2024 roku

10 kwietnia 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych

z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

12 kwietnia 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 roku

24 kwietnia 2024 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26 kwietnia 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

06 maja 2024 roku

10 maja 2024 roku

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2024 roku

15 maja 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych

z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

17 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 maja 2024 roku

22 maja 2024 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 
 
 
 

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 
 
 
 

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMNOSĆI HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA NOWE MIASTO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DATA

ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚCI RODZICA

od

do

Postępowanie rekrutacyjne

11 marca 2024 roku

22 marca 2024 roku

do godz. 1600

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca 2024 roku

10 kwietnia 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych

z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

12 kwietnia 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 roku

24 kwietnia 2024 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26 kwietnia 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

06 maja 2024 roku

10 maja 2024 roku

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2024 roku

15 maja 2024 roku

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych

z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

17 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 maja 2024 roku

22 maja 2024 roku

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 maja 2024 roku

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 
 
 
 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Nowe Miasto, zamieszkałych poza jej obwodem.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service