do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        W dniu 16 października 2014 r. w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście obyło się spotkanie z Anną Marią Wesołowską, sędzią w stanie spoczynku, bohaterką popularnego programu telewizyjnego, autorką poradników prawnych, społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Sędzia spotkała się ze wszystkimi uczniami Zespołu Szkół: klasami I- III SP, klasami IV- VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjalistami, uczniami Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej. W godzinach popołudniowych pani sędzia spotkała się z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, rodzicami, pracownikami Urzędu Gminy w Nowym Mieście, mieszkańcami gminy oraz  przedstawicielami  instytucji takich jak: Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, GOK. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie SP w Gościminie Wielkim. Tematem przewodnim wszystkich spotkań było: Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji placówek oświatowych na współczesne zagrożenia – cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Procedura „ Niebieskie Karty”

Podczas spotkania poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoim bogatym doświadczeniu zawodowym. Podawała wiele przykładów z sali rozpraw, o braniu odpowiedzialności za własne zachowanie oraz konsekwencjach nieprzestrzegania prawa zarówno nieletnich jak i dorosłych.

Głównym celem wszystkich spotkań była profilaktyka, pani sędzia, podkreślała, że edukacja prawna dzieci, młodzieży i dorosłych jest niezbędna, ponieważ jak wskazują  statystyki, ciągle wzrasta wskaźnik przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Coraz więcej młodych ludzi popełnia wykroczenia, dla żartu, czy też z chęci zaimponowania kolegom, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Sędzia podkreślała, że najbardziej boli widok młodych ludzi na ławie oskarżonych. Konieczna jest zatem profilaktyka, edukacja prawna, której nigdy zawiele.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską było bardzo interesującym, bogatym i pouczającym przeżyciem.

Dyrektor Zespołu Szkół serdecznie dziękuje Urzędowi Gminy Nowe Miasto (GKRPA) za organizację spotkania.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service