do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOŁTYSI to reprezentanci społeczności lokalnych i głos mieszkańców wsi. To osoby będące najbliżej lokalnej społeczności, najbardziej dostrzegają jej potrzeby i przekazują samorządowi gminy. Są ważnym partnerem władz samorządu gminnego.

Składamy serdeczne podziękowania sołtysom (33 sołectwa) i radom sołeckim w Gminie Nowe Miasto w kadencji 2015 – 2019, za trudy Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz wkład  na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.

 

      Przewodniczący Rady Gminy                                        Wójt Gminy

             Marek Caliński                                                Sławomir Zalewski

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service