do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Spotkanie z sołtysami

Dnia 11 września 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami.

 
 
 
 

W spotkaniu uczestniczyli :

 • Wójt – Sławomir Zalewski
 • Przewodniczący Rady Gminy – Marek Caliński
 • Sekretarz Gminy – Elżbieta Zalewska
 • Radna Rady Powiatu – Marianna Chybała
 • Przedstawiciel  MODR w Poświętnym– Marianna Karanik
 • Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – Małgorzata Rosłońska
 • Kierownik GOPS – Marianna Czarnecka
 • Komendant Straży Gminnej – Juliusz Wardzyński
 • Kierownik ds. gospodarki komunalnej – Krzysztof Konieczek

Tematyka  spotkania:

 1. Nowe zasady gospodarowania odpadami – funkcjonowanie systemu w Gminie Nowe Miasto.

Pani Małgorzata Rosłońska przedstawiła  szczegółowe informacje nt. nowych zasad gospodarki odpadami, które  zaczęły obowiązywać w Gminie z dniem 1 lipca br. Przekazała również informację nt. odbioru elektrośmieci w naszej gminie w dniu 23 września 2013 roku i zorganizowanym stałym punkcie odbioru usytuowanym na zapleczu budynku Urzędu Gminy. Podsumowując temat gospodarki odpadami Wójt Gminy powiedział, że dzięki wytężonej pracy wielu osób pracujących w urzędzie gminy przy wdrażaniu reformy śmieciowej a przede wszystkim dzięki Państwu -  sołtysom i zrozumieniu mieszkańców  w naszej gminie  udało się wprowadzić nowy system -  bez opóźnienia i większych problemów. Od samego początku wdrożenia systemu staraliśmy się rzetelnie  Państwa o wszystkim informować, poprzez aktualizowanie strony internetowej urzędu, plakaty, ulotki, system powiadamiania SMS oraz liczne spotkania w terenie. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu będziemy analizować a następnie podejmować interwencje. Od należytej współpracy urzędu z mieszkańcami i dobrej wzajemnej komunikacji zależeć  będzie powodzenie „reformy śmieciowej” w przyszłości. Dotąd współpraca z firmą wyłonioną w przetargu i odpowiedzialną za wywóz odpadów komunalnych układa się w naszej Gminie bez zastrzeżeń.

 1. Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie.
 2. Bieżąca informacja o realizowanych zadaniach w Gminie i realizacji zadań Urzędu Gminy

Wójt poinformował, że zostały zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:

 • finalizujemy I etap budowy targowiska gminnego,
 • zbliża się ku końcowi  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków /ogółem 117/,
 • Wójt zaapelował  by uczulić  mieszkańców aby  stosowali się do właściwego  użytkowania  oczyszczalni tj. zgodnie z otrzymaną  instrukcją  obsługi,
 • wymieniony został dach na budynku Zespołu Szkół w Nowym Mieście wraz z nową wentylacją,
 • odbył się przetarg na wykonanie drogi Nowe Miasto – Miszewo Wielkie,
 • podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazowej dla OSP Latonice i Karolinowo.
 • będziemy aplikowali o środki finansowe z Norweskiego Programu  na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto”.

  Zakres tego zadania obejmuje:

- budynek urzędu – wymiana kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, klimatyzacja, wymiana dachu i fotowoltaika.

- budynek Zespołu Szkół w Nowym Mieście- fotowoltaika i oświetlenie energooszczędne.

- budynek Przedszkola  Samorządowego – wymiana dachu, ocieplenie i fotowoltaika oraz wymiana kotłowni.

- budynek Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim – wymiana dachu i ocieplenie,  fotowoltaika oraz wymiana kotłowni,

- budynek Remizy OSP w Nowym Mieście- termomodernizacja, wymiana dachu,

 • przebudowany został przejazd na rzece Tatarce w miejscowości Modzele  Bartłomieje,
 • nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, który  jest zainteresowany uruchomieniem małej elektrowni wodnej  na Zalewie Nowomiejskim. Jeżeli okaże się, że na tamie można zainstalować turbinę, inwestor w zamian za użyczenie tamy ma ją wyremontować,
 • zostały wykonane wały zabezpieczające  przed zalewaniem  - dwóch   gospodarstw przy zalewie i ulicy Waryńskiego,
 • wykonano  monitoring nad zalewem, co znacznie  poprawiło znacznie bezpieczeństwo terenu nad zalewem i wokół,
 • została usunięta awaria drogi w Popielżynie Dolnym
 • planujemy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem, pługiem i koparką,

 

Wójt zaznaczył, że są to nie wszystkie  zrealizowane  zadania . Staramy się pozyskiwać wszystkie możliwe środki finansowe z zewnątrz. Świadczy o tym systematycznie zwiększający się  budżet gminy. Przygotowujemy projekty, plany, pozwolenia itp. pod inwestycje, które planujemy w latach następnych.

 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marianna Czarnecka przedstawiła realizowane bieżące zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz informacje z zakresu ekonomii społecznej.

 1. Sprawy dowozu i odwozu uczniów do szkół.

Wójt poinformował, że zostanie uruchomiony dodatkowy kurs do wsi Kadłubówka. Jeżeli są jakieś potrzeby to prosi o informację - to będziemy starać się reagować.                             

 1. Sprawy bieżące sołectw, dyskusja.

Pani Marianna Karanik – MODR Poświętne poinformowała zebranych o planowanych szkoleniach dla rolników oraz w imieniu organizatorów zaprosiła na 22 września br. na VIII Jesienny Jarmark  „Od pola do stołu” do Poświętnego.

Kolejne spotkanie z sołtysami odbędzie się w następnym kwartale br.

 

Opracowanie:Agnieszka Jeglikowska

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service