do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) budynek techniczny ze ścianą oddz. p.poż.- wykonano prace w następującej kolejności:

 • wykonano przykrycie dachu z blachodachówki wraz obróbkami blacharskimi oraz wyrzutnią dachową i wywietrzakiem dachowym
 • wykonano elewację zewnętrzną budynku
 • zamontowano drzwi zewnętrzne stalowe
 • wykonano podest wejściowy oraz pochylnie wejściową do drzwi zewnętrznych
 • wykonano instalację wod.-kan. w budynku
 • wykonano instalację elektryczną w budynku
 • rozpoczęto montaż stolarki okiennej
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - elewacja zewnętrzna budynku

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - elewacja zewnętrzna budynku

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - elewacja zewnętrzna budynku

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - elewacja zewnętrzna budynku + pokrycie dachowe blachodachówką

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - drzwi zewnętrze stalowe + pochylnie wejściowe

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - elewacja zewnętrzna budynku + podest wejściowy

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - instalacja wodno-kanalizacyjna

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - instalacja wodno-kanalizacyjna

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek techniczny - instalacja elektryczna

 
 
 
 

b)    Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków- kolejność prac była następująca:

 • wykonano elewację zewnętrzną budynku
 • zamontowano stolarkę okienną
 • zakończono prace z budową komory krat i piaskownika
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek mechanicznego oczyszczania - elewacja zewnętrzna budynku

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek mechanicznego oczyszczania - elewacja zewnętrzna budynku

 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek mechanicznego oczyszczania - elewacja zewnętrzna budynku+ stolarka okienna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budynek mechanicznego oczyszczania - komora kraty/ piaskownika

 
 
 
 

c) Punkt zlewny:

stacja zlewcza (Fek-Pak):

 • wykonano elewację zewnętrzna budynku
 • wykonano pokrycie dachowe z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi i wywietrzakiem dachowym
 
 
 
 
 
 
 
 

Stacja zlewcza (Fek-Pak) - elewacja zewnętrzna budynku + więźba dachowa

 
 
 
 
 
 
 
 

Stacja zlewcza (Fek-Pak) - elewacja zewnętrzna budynku + pokrycie blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi i wywietrzakiem dachowym

 
 
 
 
 
 
 
 

Stacja zlewcza (Fek-Pak)

 
 
 
 

 d) Wiata pod agregat prądotwórczy

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Roboty sanitarne i technologiczne- w dalszym ciągu trwają prace związane z:

 • instalacją sanitarną
 • zakończono prace z budową sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowej

 

f) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika

 • zakończono prace związane z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika- rzeki Sona
 
 
 
 
 
 
 
 

rzeka Sona

 
 
 
 
 
 
 
 

Wylot brzegowy do rzeki Sona

 
 
 
 

g) budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do końca 2018r. zostanie wykonane 1300 mb sieci kanalizacji sanitarnej z planowanych ok. 2500 m.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service