do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Budynek techniczny, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, reaktory biologiczne, wiata agregatu prądotwórczego, roboty technologiczne i zagospodarowanie terenu:

- Zaawansowanie robót 100% - prace zakończono

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

Do dnia 29.11.2019r. kontynuowano prace z zakresu kanalizacji grawitacyjnej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Gościmińskiej, Poprzecznej i Leśnej z rur PVC DN 200 mm o długości 740,70 m.Roboty wykonane w poprzednich okresach:

a) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- z rur PVC DN 200 mm - ilość: 3362,30 m

- z rur PVC DN 315 mm - ilość: 383,70 m

- z rur PVC DN 250 mm - ilość: 525,50 m

b) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:

         -z rur PE DN 75 mm   - ilość: 280,0 m

         -z rur PE DN 125 mm - ilość: 99,00 m      

         -z rur PE DN 140 mm - ilość: 221,50 m

c) Przepompownie Sieciowe 3kpl.

d) Roboty odtworzeniowe w zakresie naprawy nawierzchni dróg – zakończono odtwarzanie nawierzchni asfaltowych.

3. Roboty planowane

Zakładane (planowane) wykonanie robót do końca 2019r. – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 mm – 600 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC DN 160 mm – 300 m.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service