do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczyszczalnia ścieków– część realizowana przez firmę Przem-Gri na podstawie umowy z dnia 9 stycznia 2018r. Wartość robót: 6 952 155,90 zł.

I. Stan zaawansowania realizacji kontraktu:

1) Budynek techniczny, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, reaktory biologiczne, wiata agregatu prądotwórczego, roboty technologiczne i zagospodarowanie terenu:

Zaawansowanie robót 100% - prace zakończono

2) Rozruch technologiczny – planowany na miesiąc marzec 2020r.

3) Uzyskanie parametrów ścieków zgodnych z rozporządzeniem – planowane do 15.04.2020r.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej– część realizowana przez firmę Insmont Mława na podstawie umowy z dnia 28.12.2017r. Wartość robót: 14 997 232,84 zł. Termin realizacji: do dnia 31.05.2020r.

        

I. Stan zaawansowania realizacji kontraktu:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

Do dnia 29.02.2020r. kontynuowano prace z zakresu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach:

Ciechanowskiej (około 90%), Północnej, Długiej, Sosnowej, Młodzieżowej, Pogodnej (dawniej 40-lecia PRL), Grunwaldzkiej, Piaskowej, Leśnej, Poprzecznej, Targowej, Ludowej, Zacisze, Wspólnej, Gościmińskiej (wraz z sięgaczami), Słonecznej, Wiatracznej, Cichej, Zarynie, Aptecznej, Kościelnej, Zamkowej, Bursztynowej, Ogrodowej, Polnej, Tylnej, Przejazd, Browarnej, Zakroczymskiej, Waryńskiego, Przechodniej, Błonie, Kwiatowej, Granicznej (około 70%), Królewskiej, Rynku Głównego, Rynku Zielonego oraz włączenie sieci do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków przy ulicy Warszawskiej.

 

Zestawienie ilościowe robót dotychczas wykonane:

a) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

-z rur PVC DN 200 mm - ilość: 9082,10 m

-z rur PVC DN 250 mm - ilość: 580,20 m   

-z rur PVC DN 315 mm - ilość: 931,00 m

 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:

         -z rur PE DN 75 mm   - ilość: 523,40 m

         -z rur PE DN 125 mm - ilość: 345,60 m    

         -z rur PE DN 140 mm - ilość: 221,50 m

 

c) Przyłącza

         -z rur PE DN 63 mm     - ilość: 275,00 m

         -z rur PVC DN 160 mm - ilość: 3790,00 m

 

c) Przepompownie Sieciowe 5 kpl.

 

d) Roboty odtworzeniowe w zakresie naprawy nawierzchni dróg – zakończono odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i gruntowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Ulica

Nawierzchnia

Ulica

Nawierzchnia

Ciechanowska

Asfaltowa

Gościmińska

Asfaltowa

Północna

Żwirowa

Słoneczna

Asfaltowa

Długa

Żwirowa

Wiatraczna

Żwirowa

Sosnowa

Żwirowa

Cicha

Asfaltowa

Młodzieżowa

Żwirowa

Zarynie

Asfaltowa

Pogodna

Żwirowa

Apteczna

Asfaltowa

Grunwaldzka

Asfaltowa

Rynek Główny

Asfaltowa/Kamienna

Piaskowa

Asfaltowa

Kościelna

Asfaltowa

Leśna

Asfaltowa

Zamkowa

Asfaltowa

Poprzeczna

Asfaltowa

Bursztynowa

Asfaltowa

Targowa

Asfaltowa

Ogrodowa

Żwirowa

Ludowa

Asfaltowa

Polna

Żwirowa

Zacisze

Żwirowa

Tylna

Bruk kamienny

Wspólna

Żwirowa

Przejazd

Bruk kamienny

Zielony Rynek

Asfaltowa

Kwiatowa

Żwirowa/trylinka

Browarna

Asfaltowa

Graniczna

Asfaltowa

Zakroczymska

Asfaltowa

Królewska

Żwirowa

Waryńskiego

Asfaltowa

Błonie

Żwirowa

Przechodnia

Żwirowa

 

 

2) Zaawansowanie robót względem kontraktu

 

a) Sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej – wykonano łącznie 10 593,30 m co stanowi około 92% względem planowanej długości 11 567,70 m

 

b) Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjne – wykonano łącznie 3790,00 m co stanowi około 75% względem planowanej długości 5095,80 m

 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłączami – wykonano łącznie 1 365,50 m co stanowi około 72,5% względem planowanej długości 1 883,20 m

 

3) Roboty planowane

 

Do końca I kwartału 2020 roku zakłada się wykonanie robót w następującym zakresie:

-Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN 200 mm – 600 m,

-Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC DN 160 mm – 200 m,

-Monitoring wizyjny prawidłowości ułożenia kanałów,

-Podłączenie mechaniczne i uzbrojenie przepompowni ścieków.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service