do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 15 czerwca 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Sławomir Dariusz Zalewski wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Nowe Miasto Anną Daszczyńską podpisali umowy na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto”

Zadanie obejmuje dwie części:

Część I Wykonanie robót budowlanych w zakresie nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście położonego na terenie Miasta Nowe Miasto dz. Nr ewid. 645 i 999/4 wraz z termomodernizacją całego obiektu.

Wykonawcą części I zadania jest:

M.R Properties Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B35

 
 
 
 
 
 
 
 


Wartość zadania 1 699 000,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście położonego na terenie Miasta Nowe Miasto wraz z termomodernizacją całego obiektu

Część II Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła)

Wykonawcą części II zadania jest Konsorcjum firm: 

  1. "WŁOD-BUD-DACHY 2" Paweł Włodkowski - lider konsorcjum Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń;

  2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński, ul. Paderewskiego 4, 06-400 Ciechanów.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wartość zadania 646 947,77 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji OZE paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Termin realizacji zadań do 15 czerwca 2023 roku

Zadanie jest współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

W kwocie nieprzekraczającej 689 714,71 zł

 

 

Opracowanie:

Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

czerwiec, 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service