do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Tryb zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa

Zmiany w dotychczasowych przepisach

 
 
 
 

Instytucja zgłoszenia gminie zamiaru usunięcia drzewa została wprowadzona przepisami ustawy z 11.5.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074), które weszły w życie 17.6.2017 r.

Do zgłoszenia jest zobowiązana osoba fizyczna, która zamierza usunąć drzewo z terenu własnej nieruchomości, jeśli usunięcie drzewa nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Gmina po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa, których ustalenia mogą być przesłanką do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru jego usunięcia. Podstawą do usunięcia drzewa jest brak sprzeciwu gminy.

W wypadku braku sprzeciwu właściciel nieruchomości ma 6 miesięcy na usuniecie zgłoszonego drzewostanu. Nie usunięcie drzew, po upływie ww. czasu skutkuje koniecznością ponownego zgłoszenia.

Po usunięciu drzewa w okresie 5 lat od oględzin realizacja budowy w oparciu o pozwolenie na budowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą skutkuje naliczeniem opłaty za usunięcie drzew w trybie zgłoszenia.

Obowiązuje zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa odpowiadające sytuacji określonej w art. 83f ust. 1 pkt 3a ww. ustawy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 1 pkt 3 lit. a).

 

W ciągu 14 dni samorząd sprawdzi czy nie ma przeciwskazań do wycięcia rośliny, np. nieruchomość będzie wpisana do rejestru zabytków, tudzież teren będzie przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania na zieleń. Jeżeli po 14 dniach nie otrzymamy żadnej odpowiedzi możemy uznać, że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z naszej posesji.

Bez zezwolenia będzie można wyciąć także:

  1. krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
  2. drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy,
  3. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

Wzór zgłoszenia można pobrać TUTAJ

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Lipiec 2017r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service