do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone w latach 2007-2015r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie  na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Każdy wniosek podlega ocenie Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

 

W 2022  roku na terenie PT KRUS w Ciechanowie organizowane będą:

Turnus dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji

Rolników  w  Jedlcu, w terminie  1.08 - 21.08.2022

 

Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników  w Świnoujściu, w terminie  11.08 - 31.08.2022

 

Turnus trwa 21 dni –  Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.

 

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 20.05.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 664 04 17  lub w siedzibie PT KRUS Płońsk ul. Zajazd 4.

 

Opracowanie:

KRUS, kwiecień 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service