do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj V Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokółu z IV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjecie  uchwały w sprawie   zmiany uchwały budżetowej na  rok 2019.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowe Miasto.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Nowe Miasto nieruchomości położonej we wsi Nowe Miasto-Folwark.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 121/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Anielin-Belin.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 122/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Czarnoty.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 123/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gawłowo.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 124/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gawłówek.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 125/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Grabie.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 126/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gościmin Wielki.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 127/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Gucin.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 128/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Henrykowo.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 129/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Janopole.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 130/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Jurzyn – Modzele-Bartłomieje.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 131/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Jurzynek.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 132/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Kadłubówka.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 133/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Karolinowo.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 134/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Kubice.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 135/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Latonice.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 136/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo B.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 137/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Wielkie.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 138/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto.
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 139/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto-Folwark.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 140/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Nowosiółki.
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 141/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandria – Popielżyn Dolny.
 33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 142/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Przepitki.
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 143/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Rostki.
 35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 144/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Salomonka.
 36. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 145/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Szczawin-Adamowo.
 37. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 146/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszewo
 38. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 147/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Władysławowo.
 39. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 148/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Szczawińska.
 40. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 149XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zakobiel.
 41. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 150/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zasonie.
 42. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 151/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zawady B.
 43. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 152/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Zawady Stare.
 44. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 153/XX/2009 w sprawie Statutu Sołectwa Żołędowo.
 45. Zapytania i oświadczenia radnych.
 46. Zamknięcie obrad.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Marek Caliński

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service