do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj VII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku /piątek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Główny Rynek 30

 
 
 
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z VI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Raport o stanie Gminy Nowe Miasto za 2018 rok;

  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nowe Miasto.

6. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za rok 2018 oraz zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Nowe Miasto:

  • prezentacja  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto oraz z informacją o stanie mienia,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez      Wójta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2018 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za  2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

  • zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o    udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2018 rok  i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotyczącą wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2018 rok,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2018 rok,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na  rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.

11. Zapytania i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Marek Caliński

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service