do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj VIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z VII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na  rok 2019.
 7. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pn. „Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 88/VII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service