do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Ważna informacja dla właścicieli lasów!!!

W związku z realizacją zadania pt.: „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin: Joniec, Nowe Miasto i Raciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.” pragnę poinformować, że dyżur ze strony Wykonawcy firmy LAS-R odbędzie się w dniu 20.08.2020 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście w godzinach 8:00-16:00. Referat Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Nowe Miasto, 17 sierpnia 2020

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service