do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu (elektronicznie lub papierowo) termin przesłania tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

Możliwość składania wybranych PIT-ów w formie papierowej nie dotyczy IFT-3. Ta informacja składana jest urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji płatnika, nie musisz już posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możesz podpisać e-deklarację danymi autoryzującymi.

Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, zakładka „Dla płatników”.

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub problemy zadzwoń na infolinię:

tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

                                               

                                               w/z Naczelnika

                                                  Urzędu Skarbowego w Płońsku

                                                Janusz Jasiński

                                                 Zastępca Naczelnika

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service