do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych informujemy, że można składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w uprawach rolniczych.

 
 
 
 

Prosimy o składanie wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto (pok. nr 3) do dnia 9 lipca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok – Wydruk wniosku płatności bezpośrednich
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub księga stada, bądź paszportu
  3. Wypis z rejestru gruntów, jeśli ktoś posiada.

   

                                                         

Wniosek do pobrania:

 
 
 
 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 22 czerwca 2018

 

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonym gospodarstwie na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Zgodnie z raportem monitoringu suszy szacowaniu podlegają następujące uprawy: zboża ozime i jare, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki jeżeli trwa zbiór, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok bieżący oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 23 661 49 40

 
 
 
 

Nowe Miasto, 27 czerwca 2018

 

W związku z wystąpienie na terenie naszej gminy w dniu 21 czerwca 2018r. huraganu istnieje możliwość składania wnioskow o szacowanie szkód spowodowanych ww. niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Nowe Miasto w terminie do 9 lipca 2018 r.

Informacji w ww. sprawie można uzyska pod nr tel. 23 661 49 40 , w godz. pracy urzędu.

 

Nowe Miasto, 29 czerwca 2018

 
 
 
 

 

W dniu 11.07.2018r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie Nr 622 w spawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service