do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków

Gmina Nowe Miasto uprzejmie informuje, że decyzją z dnia 06 listopada 2020 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 04 czerwca 2020 roku, zatwierdziło taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto na okres 18 miesięcy.

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPA I

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków bytowych, określono w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego. Okres rozliczeniowy dwumiesięczny.

GRUPA II

Budynki użyteczności publicznej, podmioty działalności gospodarczej – rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków bytowych, określono w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego. Okres rozliczeniowy dwumiesięczny.

GRUPA III

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków bytowych, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku. Okres rozliczeniowy dwumiesięczny.

 

Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Nowym Mieście w najbliższym czasie będą się kontaktować z odbiorcami usług celem zawarcia umowy na odbiór ścieków.

Nowe Miasto, 09 listopada 2020 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service