do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście wypełniając obowiązek wynikający z  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( art. 24e., ust 3.) przedstawia zatwierdzoną taryfę przez organ regulacyjny Wody Polskie dla Miasta i Gminy Nowe Miasto - Decyzja nr WA.RZT.70.8.2022/5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 11 maja 2022 roku.


W dniu 24.05.2022 r. organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę dla Miasta i Gminy Nowe Miasto. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj.  01 czerwca 2022 r.

 
 
 
 

Wysokość cen za 1 m3 i opłata za odprowadzanie ścieków na okres 3 lat (w złotych, netto):

 
 
 
 
 
 
 
 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wynosi on 8%.

 
 
 
 

 

Opracowanie:

Miejsko-Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście

czerwiec, 2022

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service