do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 28 października 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu  z IX i X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy   Nowe Miasto na  rok 2019.
 8. Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 97/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 roku.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2018.
 10. Informacja o złożonych  oświadczeniach majątkowych Wójtowi Gminy Nowe Miasto za rok 2018.
 11. Przedstawienie informacji oraz opinii dotyczących potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 12. Zapytania i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service