do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XIV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 03 lutego 2020 roku /poniedziałek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe  Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na  rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkól i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Nowe Miasto oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

  

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service