do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XL Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 08 sierpnia 2022 r /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 45/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 2022/2023.
  8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości  Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark stanowiących własność Gminy Nowe Miasto na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  9. Zapytania i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Obrady Rady Miejskiej będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service