do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 09 marca 2020 roku /poniedziałek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska gminnego w Nowym Mieście.
 10. Podjecie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Nowe Miasto i Nowe Miasto-Folwark.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku.
 14. Zapytania i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service