do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 29 lipca 2020 roku /środa/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyynej.
 5. Raport o stanie Gminy Nowe Miasto za 2019 rok
  1) debata nad raportem,|
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nowe          Miasto.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za rok 2019 oraz zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Nowe Miasto
  1) prezentacja  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania              budżetu Gminy Nowe Miasto oraz z informacją o stanie mienia,
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez            Wójta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2019 rok,
  3) dyskusja
  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i                      sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy za  2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

  1) zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o              udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2019 rok i opinii Komisji      Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotyczącą wykonania budżetu Gminy Nowe      Miasto za 2019 rok,
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji                  Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi      Gminy Nowe Miasto za 2019 rok,
  3) dyskusja,
  4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe      Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na  rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowe Miasto w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Zapytania i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service