do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 20 listopada 2020 roku /piątek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyynej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR 165/XIX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service