do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 18 grudnia 2020 roku /piątek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyynej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowe Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2019.
 14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Wójtowi Gminy Nowe Miasto za rok 2019.
 15. Przedstawienie informacji oraz opinii dotyczących potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 16. Zapytania i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service