do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 22 stycznia 2021 roku /piątek/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyynej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Nowe Miasto na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XX/2020 Rady Gminy Nowe Miasto dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6 RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service