do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXIX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 04 listopada 2021 roku /czwartek/ o godz.15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XVIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto za rok 2020.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Wójtowi Gminy Nowe Miasto za rok 2020.
 10. Przedstawienie informacji oraz opinii dotyczących potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service