do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXVI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 30 czerwca 2021 roku /środa/ o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z XXV Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Raport o stanie Gminy Nowe Miasto za 2020 rok.

1/ debata nad raportem

2/ podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nowe Miasto.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Nowe Miasto za rok 2020 oraz zapoznanie sie z informacją o stanie mienia Gminy Nowe Miasto.

1/ przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto i z informacją o stanie mienia,

2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,

3/ dyskusja,

4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

1/ zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2020 rok i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto dotyczącą wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2020 rok.

2/ przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowaniawniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto z 16 lipca 2020 rok w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto za 2020 rok,

3/ dyskusja,

4/ głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto z tytułu wykonania budżetu gminy  za 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2021.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania publicznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.

12. Zapytania i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service