do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Dnia 31 sierpnia 2017 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

Ustawowy skład Rady – 15 radnych. W obradach uczestniczyło 13 radnych.

Obradom przewodniczył  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  –  Tadeusz Olszewski.

 

Radni podjęli  następujące uchwały:

 

1. Uchwała Nr 173/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Nowe Miasto.

2. Uchwała  Nr 174/XXVIII/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto na  rok 2017.

Wprowadzono  zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

  • zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  -      5 000,00 zł,
  • zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę –   155 000,00zł,

 

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 340 174,72 zł. w tym:

  • dochody bieżące w kwocie – 18 412 130,81 zł.
  • dochody majątkowe w kwocie – 928 043,91 zł.

3. Uchwała Nr 175/XXVIII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świercze.

Gmina Nowe Miasto  udziela pomocy finansowej Gminie Świercze w kwocie 94 066,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie odbiorców z miejscowości Jurzynek i Adamowo do Stacji Uzdatniania Wody „Klukówek”.

Wójt Gminy Świercze zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach budowy nowej stacji uzdatniania wody „Klukówek” oraz przyłączenia odbiorców z miejscowości Jurzynek i Adamowo  należących do Gminy Nowe Miasto. Według przedstawionej kalkulacji koszt jednego przyłącza to kwota 1 288,57 zł., w wymienionych miejscowościach łącznie jest 73 przyłączy , co stanowi kwotę 94 065,61zł.

4. Uchwala Nr 176/XXVIII/2017 w sprawie  zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowe Miasto.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.

Wójt Gminy Nowe Miasto w dniu 7 grudnia 2016 wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z pismem w sprawie opinii o planowanych zmianach nazw ulic w miejscowości Nowe Miasto. Ponadto informacja o planowanej  zmianie wraz z prośbą o ewentualne propozycje nowej nazwy ulicy została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto z terminem składania propozycji do 7 lipca 2017r. W dniu 28 sierpnia br. do Wójta Gminy wpłynął wniosek od mieszkańców ulicy 40-lecia PRL w Nowym Mieście z prośbą aby zmienić dotychczasową nazwę na ulica Pogodna.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie wpływa na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.

 

 

Opracowanie:

Agnieszka Jeglikowska

04 września 2017r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service