do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 19 listopada 2021 r. /piątek/ o godz. 15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy           Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 36/V/2003 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowe Miasto, a Gminą Sońsk w sprawie przekazania przez Gminę Sońsk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkałemu na terenie Gminy Sońsk transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.
 11. Zapytania i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

   

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service