do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 30 listopada 2021 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Nowe Miasto.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 115/XVII/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 91/VIII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/94 Rady Gminy w Nowym Mieście z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście w jedną instytucję kultury p.n. ”Gminny Ośrodek Kultury" w Nowym Mieście
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Nowe Miasto.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowe Miasto.
 13. Zapytania i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

   

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service