do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                 Nowe Miasto
 8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto.
 14. Zapytania i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

   

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service