do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 14 marca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Nowe Miasto udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Mieście na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście na rok 2022.
 14. Zapytania i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

   

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service