do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
 4. Informacja  Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Nowe Miasto na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Miasto oraz zasad ich używania.
 12. Podjęcie uchwaływ sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 13. Zapytania i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service