do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 14 kwietnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 14.30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 266/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy Nowe Miasto nieruchomości położonej w miejscowości Anielin.
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady rady miejskiej będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service