do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście

Sesja odbędzie się 30 maja 2022 r /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.

 
 
 
 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności międzysesyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
  7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska Zalew Nowomiejski.
  8. Informacja nt. Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  9. Zapytania i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady miejskiej będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i  dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi /art.6RODO/.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service