do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście" finansowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach".

 

Zadanie I

W dniu 05 maja 2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście" roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 02 lutego 2018 r. realizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane "PRZEM - GRI" Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 3, 10 - 418 Olsztyn. W ramach zadania powstała oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna działająca w oparciu o nitryfikująco- denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia to około 2300 RLM.

 

Zadanie II

W dniu 28 września 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście". W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacyjna na ulicach: Apteczna, Błonie, Bursztynowa, Browarna, Cicha, Ciechanowska, Długa, Dojazd, Gościmińska, Graniczna, Grunwaldzka, Kościelna, część Królewskiej, Kwiatowa, Leśna, Ludowa, Młodzieżowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Piaskowa, część Płońskiej, Poprzeczna, Przechodnia, Przejazd, Słoneczna, Sosnowa, Targowa, Tartaczna, Tylna, część Warszawskiej, Waryńskiego, Wiejska, Wiatraczna, Wspólna, Zacisze, Zamkowa, Zakroczymska, część Zarynie, część Zawodzie, Zielony Rynek.

Zakres zadania objął budowę 16,1 km sieci grawitacyjnej, 1,25 km sieci tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz wykonanie przyłączy w systemie kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Wykonawcą zadania II był Zakład Hydrauliczny "INSMONT" s. c.
ul. Nowoleśna 6a, 06 - 500 Mława 

Osiągnięte cele:

- zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów

- zapewnienie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Miasto;

- spełnienie wymogów nałożonych dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 oraz planów ujętych w KPOŚK i Master Planie;

- zapewnienie optymalnego stosunku długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacji sanitarnej;

- ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do środowiska naturalnego bez poddawania procesom oczyszczania;

- wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych – gł. wodnych i glebowych.

 

Budżet projektu brutto: 21 839 999,99

Kwota dofinansowania: 11 319 512,19 zł

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service