do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowe Miasto,

w dniu 3 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U 2022 poz. 2236).

Miasto i Gmina Nowe Miasto przystępuje do realizacji postanowień w/w ustawy i od 7 listopada 2022 roku (poniedziałek) będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny paliwa.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

 

Wniosek może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla od dnia 01 stycznia 2023 roku. O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGG) w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości jak powyżej.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto:

  • osobiście,
  • pocztą tradycyjną,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (7q5gy51wkw) – należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Miasto i Gmina Nowe Miasto podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu.

Realizacja Państwa wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.

Węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na ich koszt ze wskazanego przez gminę składu węglowego.

Z informacji medialnych wynika, że do dystrybucji przez gminy zostanie przeznaczony węgiel importowany dobrej jakości. Gmina nie ma możliwości zweryfikowania jakości przyznanego jej węgla, a tym samym udzielenia Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. jego kaloryczności oraz frakcji.

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service