do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów
na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2022 roku


W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 259/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 marca 2022 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 21 marca 2022 r. poz. 3196 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2022 roku, Miasto i Gmina Nowe Miasto w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców. Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) przeprowadzane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy na 2022 r


Właściciele psów i kotów zamieszkujący na stałe na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto mogą skorzystać z możliwości wykonania darmowego zabiegu sterylizacji/ kastracji psów i kotów w ilości maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Miasto i Gmina Nowe Miasto ma zawarta umowę:

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep Zoologiczno - Wędkarski, lek wet. Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa 28c, 09 – 100 Płońsk.

Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu. Miasto i Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem

Warunkiem skorzystania z zabiegu sfinansowanego przez Miasto i Gminę Nowe Miasto jest:

  1. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia Wniosku o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji i elektroniczne znakowanie (czipowanie) psa lub kota w 2022 roku oraz wypełnienie oświadczenia

  2. Okazanie dowodu tożsamości;

  3. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, udokumentowane zaświadczeniem.

Aby skorzystać z powyższego sfinansowania wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 15, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie www.ugnowemiasto.pl - zakładka „Zapobieganie bezdomności zwierząt.”

Szczególne informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, pokój nr 15 oraz pod nr. telefonu 23 661 49 35

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service