do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj ZAPYTANIE CENOWE

Wyposażenie multimedialnej pracowni językowej realizowane zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

/Wartość szacunkowa zamówienia do 14 000 euro/

Uprzejmie informuję, że Gmina Nowe Miasto prowadzi rozeznanie cenowe w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wyposażenie multimedialnej pracowni językowej zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.  

Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie multimedialnej pracowni językowej realizowane przez Gminę Nowe Miasto zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

 • CPV 32322000-6 (urządzenia multimedialne)
 • CPV 30200000-1 (urządzenia komputerowe)
 • CPV 48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście – wyposażenie multimedialnej pracowni językowej w następujące elementy:

 1. Pulpit lektora z jednostką centralną i wbudowanym modułem USB do podłączenia komputera – 1 zestaw
 2. Program do sterowania pracownią z komputera – 1 szt.
 3. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy – 1 zestaw
 4. Słuchawki z mikrofonem (min. 3 lata gwarancji) – 25 szt.
 5. Przyłącza stanowisk uczniowskich – 24 szt.
 6. Okablowanie – 24 szt.
 7. Wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną – 1 szt.
 8. Głośnik do zabudowy w biurku – 1 szt.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Termin wykonania zamówienia – 10 grudnia 2013

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy

Warunki płatności – płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury

Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia) – NIE DOTYCZY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena 100%

Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto z siedzibą przy ul. Aptecznej 8, 09 – 120 Nowe Miasto do dnia 22 listopada 2013 roku do godz. 14.00 (oferta może być złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty).

W związku z powyższym zwracamy sie z prośbą o zainteresowanie się realizacja zadania.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service