do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj ZAPYTANIE CENOWE

Zakup pomocy dydaktycznych realizowany zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

/Wartość szacunkowa zamówienia do 14 000 euro/

Uprzejmie informuję, że Gmina Nowe Miasto prowadzi rozeznanie cenowe w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zakup pomocy dydaktycznych realizowany zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Przedmiot zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych realizowany przez Gminę Nowe Miasto zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

 • CPV 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście – zakup pomocy dydaktycznych

 • Zestaw 6 brył z wyjmowanymi przekrojami – 1 szt.

Zestaw sześciu transparentnych brył (sześcian, prostopadłościan, walec, ostrosłup, graniastosłup kwadratowy oraz kula) ze specjalnie przygotowanymi podstawami, w których umieszczać można różne przekroje danej bryły.

 • Zestaw 8 brył rozkładanych – 1 szt.

Zestaw 8 „otwartych” brył geometrycznych wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe – trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się  w środek transparentnych elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach.

 • Komplet elementów do budowy szkieletów brył – 1 szt.

Komplet zawiera elementy łączące („wierzchołki” brył) o zróżnicowanych kolorach i ilości bolców łączących się z rurkami (różne kolory, sztywne i giętkie).

 • Bryły obrotowe z przekrojami nitkowymi wysokościami i przekątnymi – 1 szt.

Komplet 3 brył: walec, stożek oraz kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością.

 • Siatka dyfrakcyjna – 1 szt.
 • Siatka polaryzacyjna – 1 szt.
 • Palnik gazowy z małą butlą – 2 szt.

Płomień wytwarzany przez dużą głowicę paliwową. Płomień regulowany bezstopniowo i zapalany przez wbudowany piezo. Nadaje się do lutowania twardego/miękkiego a także do podgrzewania materiałów. Jako paliwa używa się izobutanu (gaz zapalniczkowy).

 • Anemometr – 1 szt.

Przyrząd wskazujący prędkość wiatru. Dodatkowo winna być zaznaczona skala Beauforta. Możliwość trzymania w ręku lub umocowania na stałe.

 • Model do rysowania mapy poziomicowej – 1 szt.

Model może być wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka, którego dno przybiera postać repliki góry wulkanicznej. Dodatkowe elementy: specjalna nakładana pokrywa, marker oraz naklejana linijka. Uczniowie, poprzez samodzielne przetworzenie 3-wymiarowego obrazu góry w 2-wymiarową mapkę poziomicową, poznają technikę tworzenia tych map oraz pojęcie i znaczenie poziomic na mapach. Do modelu uczniowie wlewają partiami „morze” (np. co 1 cm), rysują poziomice na granicy morza i góry, a następnie odwzorowują na transparentnej pokrywie całą mapkę (wszystkie poziomice).

 • Zestaw 10 preparatów mikroskopowych do zajęć przyrodniczych – 9 szt.

- Okrzemki – różne formy

- Euglena zielona – wiciowiec

- Pantofelki – orzęski z hodowli sianowej

- Rozwielitka

- Oczlik – widłonogi

- Jednokomórkowe glony

- Plankton słodkowodny

- Stułbia

- Robak płaski

- Bakterie wody silnie zanieczyszczonej

 • Lupy szklane z rączką – 10 szt.

Szklana lupa z rączką o powiększeniu co najmniej 3x. Średnica soczewki:100mm.

 • Mobilny zestaw chemiczny do zajęć przyrodniczych – 15 szt.

Zestaw powinien zawierać takie elementy, aby sprostać wykonaniu wszystkich doświadczeń objętych nową podstawą programową. Zestaw powinien znajdować się w specjalnym etui, które umożliwi jego transport. Zestaw powinien zawierać co najmniej: statyw na probówki, probówki szklane, łyżeczki plastikowe, słomki, łapę drewnianą, korki gumowe do probówki, strzykawki o poj. 2ml i 5ml, klamerki do trzymania probówek, pojemniki na substancje stałe (30-60ml), zlewki, kroplomierze, szalki Petriego, podgrzewacze, pipety zwykłe, pipety z podziałką, opakowanie zestawu z trwałego tworzywa z rączką.

2) Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście – zakup pomocy dydaktycznych

 • Zestaw do magnetyzmu – 1 zestaw

Zestaw różnych rodzajów magnesów i elementów do szeregu doświadczeń z zakresu magnetyzmu. W zestawie znajdują się m.in. magnesy (sztabkowe, podkowiasty, okrągłe, z otworami itp.), magnetyt, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, bateria, przewody elektryczne, metalowe elementy (śruby), kompas i inne.

 • Zestaw do nauki elektryczności – 1 zestaw

Zestaw ponad 100 elementów w poręcznym pojemniku, w tym: silniczki, żarówki, brzęczyki, diody LED, baterie, pojemniki na baterie, wybór sześciu przełączników, diody, przyrząd do zdejmowania i obcinania izolacji z drutów, specjalne śrubokręty i inne.

 • Zestaw wyposażenia doświadczalnego 20 elementów plastikowych – 1 zestaw

20-elementowy zestaw z tworzywa sztucznego najczęściej używanego wyposażenia doświadczalnego. Idealny do przeprowadzania podstawowych doświadczeń edukacyjnych. Zestaw zawiera: zlewka 100 ml, zlewka 250 ml, cylinder 10 ml, cylinder 100 ml, lejek Ř 65 mm, butelka z dozownikiem (krople), butelki z zakrętkami do reagentów (4 szt.), tryskawka, probówki (3 szt.), pipety (6 szt.). Całość umieszczona w plastikowym pojemniku.

 • Kalorymetr miedziany – 1 szt.

Kalorymetr składa się z dwóch różnych naczyń miedzianych oraz przykrywki miedzianej z zamontowanym w niej mieszadłem i korkiem do termometru. Mniejsze naczynie (umieszczane w większym) ma izolowane nóżki.

 • Elektromagnes – 1 szt.

Elektromagnes w kształcie litery U. Demonstruje zależność pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością. Żelazo wykazuje właściwości magnetyczne dopiero po podłączeniu do źródła zasilania (baterii lub zasilacza; 4V, prąd stały). Dołączona zwora magnetyczna.

 • Amperomierz – 1 szt.

Dwuzakresowy: 0–1A i 0–5A. Podłączenie 4-mm zaciskami. Klasa dokładności: 2,5.

 • Blok metali – 6 różnych – 1 szt.

Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości, lecz wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku, stali i aluminium.

 • Cylindry miarowe 7 różnych – 1 szt. (75,00 zł)

Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250  i 500 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu.

 • Dynamometr (siłomierz) – 5 szt.

Dynamometry 10N, 2,5N, 30N, 5N, 50N wykonane z trwałego tworzywa o podwójnych skalach.

 • Waga elektroniczna 4/520g z zasilaniem – 1 szt.

Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana bateriami z funkcją automatycznego wyłączania (oszczędzanie baterii). Zasilana prądem – zasilacz.  Wyświetlacz LCD.

 • Statyw laboratoryjny z wyposażeniem – 1 szt.

W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach.

 

Wszystkie urządzenia, pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych.

 

Termin wykonania zamówienia – 10 grudnia 2013

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

Warunki płatności – płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury

Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia) – NIE DOTYCZY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena 100%

Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto z siedzibą przy ul. Aptecznej 8, 09 – 120 Nowe Miasto do dnia 28 listopada 2013 roku do godz. 14.00 (oferta może być złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się realizacją zadania.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service